第一次同朋友收錶

(誠邀blog友加入我的FACEBOOK庫存錶待售)

(誠邀blog友加入我的FACEBOOK 二手錶入門CLUB) 

經常有朋友問我收唔收錶,間中亦有朋友既朋友找我收錶!

一般來說我是不會做的,原因很簡單:

價格既野有很多因素影響,有時很難定!定得低,友人損失,甚至埋怨我!影響感情.

定得高我又難找下一手!

所以,長久以來我都使出兩大招數:

1) 我會叫他先拿隻錶去幾間比較大既二手錶舖格價,再係網上追蹤類似成交

,之後再找我相討!這樣的話,賣錶人會對出售既標的物有一定價格認識!

不會構成資訊不對稱的不公平談判!

2) 叫佢自己放隻錶上網賣

 

如是者算是比較保障雙方利益,又不得失朋友!

通常情況下,跟住就無哂下文了,乾手淨腳,樂得逍遙!

 

早幾日又有朋友想賣隻ROLEX EXPLORER II 16570 黑面俾我,

出招之後,怎知他說已找二手店打價!我問了那手錶的資料及店舖出價,

我跟他說要一兩日答覆!

之後再做資料收集比較,得出結論推測是可以在二手錶店出價上加多一點!

當然,這價格已斷估保障自己應有一定利潤!最壞情況是平手離場!

我亦沒有主動回應那朋友,過了兩日,他主動找我,見推無可推就回價答覆,

如是者成交了第一單同朋友收錶既交易!!

 

好看錶了:

 

錶論序人生:凡事留有餘地,不要賺到盡

隻錶收了之後,放上錶網WWW.DTWATCHES.COM 及其他網上渠道賣!

出乎意料之外,很快有人承接,兼且一日之內收到7個有興趣人士的商談!

其中仲有一位相交的資深行家願意買!

可能我的定價太低了!

今晚交收,當然一切要收錢作實!

原先諗住還價$1000-$1500成交,這就包含了我認為個人應得既利益!

現在無減價就成交,這$1500-可算是額外之財了,諗諗下做左一個決定:

打電話俾個朋友,講出情況,說會俾番$1800-佢,當然係交收順利作準!

如順利就約今晚吃飯送錢!

個人感想係拿應該拿的,做到雙贏就好了!今次可以話係3贏:

1) 愛錶人(新買家)以市場價(可能低於市場價)得到心頭好

2) 我朋友得到多一點金錢

3) 當然,我都得到應得的副作用!

看官可能覺得二手錶舖食水深!個人可不如是想!

他們要承擔營運成本及風險呢!

 

又要用我的金句作結了:

為搵錢而搵錢係搵唔到錢既!將一件事情做好,錢就會搵你!市場自會對你的貢獻付出溢價!

現在這金句該加上一個駐腳: 凡事留有餘地,不要賺到盡!拿應得的份額,自會心安理得!!

今次回扣額外利潤給朋友,錢是少了,卻多了一份坦然!感覺良好!!

補充:

講到自己好偉大0甘!不過,都係講事實!依然是不鼓勵朋友或錶友賣錶俾我,以免得失別人!

個人情願在二手市場或同行家拆貨,憑個人眼光做事!

仲有,今次回扣是興之所致,個人對賣出手錶作出90日保真承諾,如果期間出了問題可是個人麻煩了!

當然,額外得到的亦可能要補貼一些死貨啦!

下一次如有同樣情況,可能抵不住金錢誘惑,完全將溢價全作己利!

都係果句: 不鼓勵朋友或錶友賣錶俾我!!

 

錶論序人生:凡事留有餘地,不要賺到盡(續章,寫於交收之後)

世事真很奇妙!捨得與得失之間,內裹大有文章,自有乾坤!

以為捨棄額外利潤$1800-,上天待我不薄,使我得回$1800-!神的旨意真奇妙!一扉窗,一扇門!

今天另有兩件事發生:

1) 股市連跌3日,我有一只股票連升3日!今日在4.32排隊沽出,結果順利完成!之後跌回原位!

扣除所有費用,淨賺近$1500-

2) 於下午接近16:00,收到一通電郵,有個買家想買我的一隻銀幣!電話聯絡後,$1300-成交,淨利約$300-

,而他晚上亦在油麻地,正好在旺角交收手錶後接住交收個銀幣!

兩者相加,恰巧是$1800-左右!

一切很順利,手錶及銀幣交收後,同舊錶主朋友係佐敦馬華吃晚飯,再付他$1800-! 非常愜意!

捨得捨得,懂得捨棄,自會有得!

得失得失,只計得著,亦招損失!

我捨棄$1800-,得來後來二者!

如只重得著,後二者可能不來!當然亦可能來!不過,得著的多可能意味失去的亦多!

係人生逆境艱難既時候,有些事有些物甚至有些人,會在你極不願意的情況下離你而去,

需盡了力去挽回,有些時候亦無可轉還,只有接受,學懂接受,讓其離去!

捱過了撐過了,會有更美好的等待著!

如果硬要強求,做出極端行為去自殘或殘他,只會自食惡果!

風雨過後,黑暗過後,太陽自會出來,給你暖意!

適時捨棄,雖極難極痛,但請記著:會有更美好的等待著!

正如任人砌一曲歌詞:不是你的就不要勉強!

最後,以六個字作這篇錶論序人生的總結,看似與上文極茅盾,細味之下應有了悟!

不要放棄自己!!

 

(誠邀blog友加入我的FACEBOOK庫存錶待售)

(誠邀blog友加入我的FACEBOOK 二手錶入門CLUB)